רשתות עמידה

שיטה זו משתמשת ברשת כמלכודת אשר הדגים נתפסים בה בעת שחייתם הטבעית. שני סוגי רשתות נפוצים בענף זה. האחד, הנו רשת הזימים אשר בנויה משכבה אחת של רשת והדגים נלכדים בה בדרך כלל באזור הזימים. הסוג השני מתייחס לרשת הבנויה משלוש שכבות ומכונה "אמבטן" מפני שהדגים הנלכדים בה יוצרים מעין מעטפת סביבם, דמוי אמבט. הרשתות נפרסות לרוב בשעות הערב ונאספות בשעות הבוקר. בשיטה זו נתפסים רוב סוגי הדגים וכן סרטנים וסבידות.