מערך חכות

שיטה זו מכונה באזורנו "שארק" (עלפי המילה הערבית). במערך החכות משתמשים בחבל באורך מספר קילומטרים אשר אליו מחוברים קרסים ועליהם פיתיון (כגון: סרדין או קלמרי). מערך החכות שוקע אל הקרקעית בעזרת משקולות ונאסף בדרך כלל באופן ידני לאחר מספר שעות. עיקר הדגה של ענף זה מבוסס על משפחת הדקרים. כאשר כלי השייט דגים באזור בעל קרקע חולית או בוצית יתפסו בעיקר דגים מסוג דקר המכמורת (לוקוס לבן) ובאזור בעל קרקע סלעית יתפסו בעיקר דקר הסלעים (לוקוס אדום), דקר אלכסנדרוני (חפש) וכן ספרוס מצוי (פרידה).

בחודש מאי יוצאות ספינות ללב ים ודגות דגי טונה צהובה בעזרת מערך חכות. מערך זה שונה מהשיטה הרגילה בכך שמערך החכות צף על פני המים, אורכו רב (25 קילומטרים) ואיסופו מתבצע בעזרת כננת.